HAREBO

Wat is een hartinfarct ?
Home
25 JARIG BESTAAN
DONATEURS
Bestuur
Na een hartinfarct
Wat is een hartinfarct ?
Sporten na een infarct
Beweegtip
NORDIC WALKING
Foliumzuur en bloedvaten
RELEVANTE LINKS

De gezondheid van het menselijk lichaam krijgt heden ten dage in onze samenleving gelukkig vrij veel aandacht. Men wordt er op verschillende manieren op geattendeerd dat het noodzakelijk is gezond te leven, veel aan beweging te doen en gezond en niet te vet ten.

Ook het roken tracht men op verscheidene manieren terug te dringen. De aandacht die de hart- en vaatziekten in diverse media krijgen is niet zo verwonderlijk te noemen, gezien het grote aantal Nederlanders dat jaarlijks in ziekenhuizen wordt opgenomen met hartproblemen (veelal infarcten). Het hart is dan ook een van de belangrijkste organen in het menselijk lichaam en als er met het hart iets mis is, is er met het hele lichaam wat mis: het hart is de motor van het lichaam. Aan de ene kant zorgt het hart er voor dat er zuurstofrijk bloed naar de diverse weefsels in het lichaam wordt gevoerd. Hierbij slaat het hart zichzelf niet over: via de adertjes die in de vorm van een krans om het hart heenlopen ( de zogeheten kransslagaders) bedient het zichzelf het eerst van dit zuurstofrijk bloed. Aan de andere kant zorgt het hart er voor dat de afvalstoffen die in deze weefsels worden geproduceerd en die in het bloed worden opgenomen, via de longen en de nieren weer worden afgevoerd. Het hart is dus een belangrijk en vitaal orgaan in het menselijk lichaam en wanneer er iets mee gebeurt, zal het in veel gevallen ernstige, levensbedreigende gevolgen hebben. Een veel voorkomend hartkwaal is het zogenaamde hartinfarct. Hartinfarcten vormen de belangrijkste doodsoorzaak in de meeste westerse landen. Het hartinfarct, in de volksmond ook wel "hartverlamming" genoemd, ontstaat doordat een van de kransslagadervertakkingen die het hart van zuurstofrijk bloed voorzien, dichtslibt of verstopt raakt door een stolsel of een bloedprop. Als gevolg hiervan krijgt het hart of een deel van het hart geen zuurstof meer en zal een gedeelte van de hartspier afsterven. De term "hartverlamming" is feitelijk dan ook onjuist: een verlamming is een aandoening aan het zenuwstelsel, waardoor, verder nog intacte, spieren geen prikkels meer ontvangen die hen tot actie brengen. Bij een hartinfarct (infarct betekent verstopping) sterft een deel van die spier juist af en is er sprake van een wond in de spier. Er zal dan ook altijd een litteken in de hartspier overblijven. Doordat de hartspier is beschadigd is er onvoldoende pompwerking van het hart. Een stukje spier werkt hier niet meer aan mee, waardoor de bloeddruk kan dalen en het hart de bloedcirculatie niet voldoende op gang kan houden. Het hart kan, met andere woorden, de afvoer van het bloed niet meer vereffenen. Hoe groter het afstervende deel van de hartspier is, des te groter zullen de bezwaren die het hart en dus de bloedcirculatie hiervan ondervindt zijn. Als een slachtoffer een hartinfarct overleeft, dan leert het hart om te leven met het dode stukje spierweefsel. Het litteken dat is ontstaan hoeft het functioneren van het hart niet in de weg te staan. Een eerste teken van een naderend infarct kan een drukkend gevoel rond de borstkas zijn, met een pijn die uitstraalt naar de arm en naar de kaken. Deze pijn wordt ook wel angina pectoris genoemd. Overigens kan een hartinfarct ook toeslaan zonder dat daar een aanval van angina pectoris aan vooraf is gegaan. Het slachtoffer van een hartinfarct voelt een hevige pijn in de hartstreek, wordt kortademig en begint te rochelen doordat er vocht in de longen komt. Uiteindelijk staakt het hart zijn functie en treedt er een hartstilstand op. Hiernaast treedt er tevens een ademstilstand op. Ook de hersenen en overige organen krijgen geen zuurstof meer en wanneer er nu binnen 4 tot 6 minuten geen directe hulp wordt geboden, kan het slachtoffer sterven. Een hartinfarct wordt vaak terecht in verband gebracht met slechte leef- en eetgewoontes. Een te hoog lichaamsgewicht, overmatig roken, te weinig lichaamsbeweging, een verhoogde bloeddruk, stress en een te hoog cholesterolgehalte in het bloed, het zijn allemaal factoren die bevorderend zijn voor het ontstaan van een hartinfarct. Je kunt dan ook niet vroeg genoeg beginnen met het jezelf wapenen tegen de kans op een hartkwaal, door je als kind al aan te leren om gezond en matig te eten en op een juiste manier te leven.

Sportclub HAREBO biedt de mensen welke een hartkwaal hebben, elke donderdagmiddag van 15.00 tot 16.00 anderhalf uur"aangepast sport" aan, onder deskundige leiding..

 

Bron: Hartactief.