HAREBO

Sporten na een infarct

Home
25 JARIG BESTAAN
DONATEURS
Bestuur
Na een hartinfarct
Wat is een hartinfarct ?
Sporten na een infarct
Beweegtip
NORDIC WALKING
Foliumzuur en bloedvaten
RELEVANTE LINKS

Onder begeleiding van deskundige leiding en ervaren sportinstructeurs is het mogelijk voor hart en ex hartpatiŽnten om op hun manier aan sport te doen. Niet als verlengstuk van de revalidatie, maar puur als ontspanning. Landelijke organisaties die zich actief bezighouden op ondermeer dit gebied is de Hart en Vaatgroep, en de Nederlandse Gehandicaptensport . HAREBO te Borger is bij beide organisaties aangesloten.

Ieder jaar worden er ongeveer 34.000 Nederlanders opgenomen in ziekenhuizen als gevolg van hartproblemen. In de meeste gevallen gaat het hier om hartinfarcten. Tot ongeveer twintig jaar geleden was het gebruikelijk om de patiŽnten na het infarct of de operatie vier tot zes weken bedrust voor te schrijven. Tegenwoordig begint de patiŽnt, zodra het lichaamsgevaar is geweken, zo spoedig mogelijk met een gedoseerde lichamelijke belasting. De achterliggende gedachte bij deze vorm van therapie is niet zo vreemd: gebrek aan beweging was immers een risicofactor die de kans op een hartaandoening vergroot. Vandaar dat de lichamelijke belasting in de vorm van sportieve recreatie goed voor de conditie is en daarom van levensbelang kan zijn. Een aantal patiŽnten (een op de acht) is zelfs al vrij snel terug te vinden bij de sportgroepen voor hartpatiŽnten. Ook na het beŽindigen van de revalidatie blijft men vaak lid van deze sportgroepen: men is dan niet meer aan het revalideren maar veeleer met sport bezig. Vandaar dat men spreekt van sportgroepen voor hartpatiŽnten en ex- hartpatiŽnten.

Uiteraard is het sportaanbod aangepast. Het recreatief sporten is het belangrijkste en het accent ligt op het plezier in de sport. Het gaat dus niet in eerste instantie om het directe effect van een fysieke training maar net zo goed om het (sociale) klimaat waarin dit gebeurt. Een combinatie van sport en sociaal gebeuren. De sport is niet gericht op prestatie of competitie maar houdt rekening met datgene wat binnen de grenzen van de lichamelijke conditie van de (ex) hartpatiŽnten mogelijk is. De sportieve recreatie vindt dan ook plaats onder begeleiding van een bevoegde en ervaren sportinstructrice, die speciaal is opgeleid in het omgaan met (ex) hartpatiŽnten en dus precies weet wat mogelijk is en wat niet en bij acute problemen deskundige hulp kan verlenen. Sportende (ex) hartpatiŽnten benadrukken zelf het belang van het sporten: uit een enquÍte onder de sportgroepen blijkt dat ze ervaren dat hun lichamelijke en geestelijke conditie dankzij het beoefenen van sport, verbetert. Ze kunnen beter omgaan met geestelijke spanning, veranderen hun voedingsgewoonten en vinden dat het aantal sociale contacten toeneemt.

Sportclub Harebo te Borger voldoet aan de eisen welke door de HART EN VAATGROEP EN DE STICHTING GEHANDICAPTENSPORT NEDERLAND, zijn gesteld, met betrekking tot de opleiding van sportinstructeurs.

 

 

Sport in Drenthe

Hennie Mennega, sekretaris HATEBO